: สมุทรปราการ: 02-385-1994: info.psasupply@gmail.com: https://psasupply.com/

1. คุณออม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสินค้า
ด้วยความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อความพอใจสูงสุดในเรื่องคุณภาพและความเป็นสไตล์ของโรงแรม รีสอร์ทที่เป็นลูกค้าของเรา โดยเรามุ่งมั่นให้ลูกค้าของเราและแขกที่มาพักได้รับความสุขและความปลอดภัยในการใช้สินค้าจากเรา