คุณออม ฝ่ายวิจัย

คุณออม ฝ่ายวิจัย

1. คุณออม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสินค้า ด้วยความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อความพอใจสูงสุดในเรื่องคุณภาพและความเป็นสไตล์ของโรงแรม รีสอร์ทที่เป็นลูกค้าของเรา...
คุณดาว – ฝ่ายผลิต

คุณดาว – ฝ่ายผลิต

ฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ ด้วยความใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ความเรียบร้อยของบรรจุภัณฑ์,การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต ไปจนถึงการบรรจุสินค้าในแต่ขวดต่อขวด ด้วยความเข้มงวดในการตรวจสอบและควบคุม...
คุณสมหมาย – ฝ่ายจัดส่งสินค้า

คุณสมหมาย – ฝ่ายจัดส่งสินค้า

3. คุณสมหมาย ฝ่ายจัดส่งสินค้า ด้วยมารยาทที่ดี,ใจรักบริการและเป็นกันเองกับลูกค้า ตลอดจนความเอาใจใส่ในเรื่องส่งของให้ตรงเวลานัดหมาย ทำให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากเราได้รับความสุขและความเอาใจใส่จากพนักงานของเรา...
คุณสำเนียง-ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

คุณสำเนียง-ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

คุณสำเนียง เพราะเราให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณภาพ เราจึงเช็คความถูกต้องเรียบร้อยของสินค้าตั้งแต่สารตั้งต้นมวัตถุดิบ ตลอดไปจนถึงสินค้าพร้อมส่ง...