กลิ่น

กลิ่น คืออะไร ทำไมถึงสัมผัสได้ถึงกลิ่นตัวของแต่ละคน และส่งผลต่อบุคลิกอย่างไร