น้ำมันสกัดธรรมชาติ (Natural Oil Extract)

น้ำมันสกัดธรรมชาติ (Natural oil extract) เป็นสารประเภทไขมันที่มีลักษณะเป็นของเหลวที่เรียกว่า “น้ำมัน” ในขณะที่ของแข็ง ณ อุณหภูมิห้องเรียกว่า “ไข” ไม่เป็นที่นิยมในเครื่องสำอางเท่าไรนัก
โดยน้ำมันสกัดนั้นอาจเป็นน้ำมันไม่ระเหยง่าย กับ น้ำมันหอมระเหย ซึ่งสามารถแบ่งตามกรรมวิธีสกัดเป็น 2 แบบ ดังนี้

 

1. น้ำมันสกัดร้อน (Hot oil extract) อาศัยความร้อนจากการเคี่ยวหรือไอน้ำร้อนเป็นส่วนใหญ่ เพื่อสกัดน้ำมันออกมาจากวัตถุดิบภายใต้อุณหภูมิสูง อาจเติมสารเคมีเพิ่มเพื่อสกัดน้ำมันให้ออกมาในปริมาณที่เพิ่มขึ้น

 

naturaloilextract
naturaloilextract2

2. น้ำมันสกัดเย็น (Cold pressed oil) สกัดน้ำมันออกมาจากวัตถุดิบภายใต้อุณหภูมิต่ำกว่า 60 OC ไม่เติมสารเคมี เพื่อให้สี กลิ่น ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันสกัดร้อน แต่ได้ปริมาณน้อยกว่า

กระบวนการสกัดร้อนและสกัดเย็นมีผลต่อคุณสมบัติและลักษณะของน้ำมัน จึงควรศึกษาและเลือกให้ตรงกับความต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการใช้