เจลอาบน้ำ

เจลอาบน้ำ ด่ีอย่างไร ทำไมถึงต้องอาบน้ำด้วยเจลอาบน้ำหล่ะ ?