สบู่เหลวล้างมือ | Liquid Hand Soap

มีส่วนผสมของเบสสบู่เหลวที่มีประสิทธิภาพผสานกับกลิ่นหอมสดชื่น ช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดมือที่ต้องหยิบ จับ สัมผัสกับสิ่งของที่อาจมีสกปรก มีเชื้อโรคแฝงมาได้ เมื่อสัมผัสใบหน้าหรือบริเวณต่างๆของร่างกายอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อ เพราะฉะนั้นการล้างมือจึงเป็นด่านป้องกันด่านแรก