baby shampoo

PSA จะขอกล่าวถึงสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ที่นิยมใช้ในแชมพูเพื่อให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างแชมพูทั่วไปและแชมพูเด็ก โดยสามารถจำแนกตามประจุของสารที่มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ

1.สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (anionic surfactant) เช่น sodium lauryl ether sulfate ซึ่งนิยมใช้ในแชมพูและสบู่เหลวเกือบทุกชนิด
2. สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก (cationic surfactant) เช่น Polyquaternium-10 ซึ่งนิยมใช้ในแชมพูผสมครีมนวด และครีมนวดผมมากกว่าใช้ผลิตแชมพูหรือสบู่เหลวทั่วไป
3.สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุผสม (amphoteric herfactant) เช่น Cocamido propyl betaine ซึ่งจะไม่ระคายเยื่อบุผสม นิยมใช้ผลิต
4. สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ เช่น Cocamidopropylamine oxide มีฟองไม่มาก ระคายเคืองต่อผิวหนังน้อย
ดังนั้น สารลดแรงตึงผิวตามข้อ 3 และ 4 จึงใช้เป็นสวนผสมในการผลิตแชมพูหรือสบู่เหลวสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีฟองน้อยกว่าและราคาแพงกว่าผลิตภัณฑ์อื่น

โดยแชมพูเด็กที่ทาง PSA ผลิตนี้ มีค่าความเป็นกรดด่างเกือบจะเท่ากับผิวหนัง คือประมาณ pH 5-6 ทำให้ไม่เกิดการระคายเคืองและรักษาสมดุลของผิวได้ดีกว่าการใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ รวมทั้งสามารถใส่ส่วนผสมที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดการระคายเคืองเพื่อถนอมผิวเด็กเพิ่มเติมได้ และปราศจากสารกันเสียในกลุ่มของพาราเบน (paraben) ที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กด้วย