สารสกัดและน้ำมันสกัดที่คุณเลือกได้

สารสกัดที่นำมาใช้ในเครื่องสำอางค์ต่อผิมและเส้นผม เราสามารถผลิตออกมาได้หลายวิธีและมีข้อดีข่อเสียแตกต่างกันไป เราสามารถแบ่งออกมาได้ 3 แบบดังนี้คือ
1.สารสกัด (Extracts)
2.น้ำมันสกัด (Natural oil extracts)
3.น้ำมันหอมระเหย (Essential oil)สารสกัด

(Extracts)

น้ำมันสกัด

(์Natural Oil Extracts)

น้ำมันหอมระเหย

(Essential Oil)