กิจกรรมเพื่อสังคม | บำรุงพุทธศาสนา(CSR)

การช่วยเหลือสังคมโดยการแบ่งปันเพื่อให้สังคมดีขึ้น

พุทธศาสนา
ทำบุญ
ร่วมใจบริจาค
ของบริจาค