fbpx

กิจกรรมของเรา (CSR)

กิจกรรมที่ทางบริษัท พีเอสเอ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้ช่วยเหลือสังคมโดยการแบ่งปันเพื่อให้สังคมน่าอยู่ขึ้น และลูกค้าทุกท่านของเราก็คือส่วนหนึ่งของการแบ่งปันนี้

กิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนชนบท

เราช่วยเหลือสังคมโดยบริจาคเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนชนบท

กิจกรรมบำรุงศาสนา

การช่วยเหลือสังคมโดยการแบ่งปันเพื่อให้สังคมน่าอยู่ขึ้น

กิจกรรมเพื่อการศึกษา

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงบริจาคชุดตัวอย่างสินค้าเพื่อประกอบการเรียนการสอนแก่น้องๆนักศึกษา เพื่อที่จะได้เรียนรู้จากสินค้าจริง

สั่งซื้อ/สอบถาม

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์สบู่โรงแรม