น้ำยาทำความสะอาด ขวดแกลลอน

กลุ่มน้ำยาทำความสะอาด สำหรับใช้จำนวนมากๆ เหมาะสำหรับ โรงแรม ห้องพัก หรือสถานที่ทำครัว ภัฑตราคาร