เจลอาบน้ำ ขนาด 50ML ขวดใสทรงกระบอกสูง ฝาอลูมีเนียม (1)