fbpx

เมื่อเข้าสู่หน้าร้อน เป็นช่วงที่มีการปิดเทอมของเด็ก ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาของโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็เป็นเวลาของการพักการเรียน ครอบครัวได้โอกาสในได้ท่องเที่ยว และพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด ซึ่งต่างก็จับจองที่พัก โรงแรม กันเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นฤดูท่องเที่ยว แต่สิ่งที่จะตามมาในช่วงหน้าร้อนที่เราควรระมัดระวังไว้ให้มาก นั่นก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่มากับหน้าร้อน ซึ่งมีอยู่หลายโรคด้วยกันที่อาจทำให้ป่วยเป็นโรคนั้นได้ ท่านจึงควรต้องรู้เรื่องโรคที่มากับหน้าร้อนและวิธีป้องกันไว้ เพื่อท่านจะได้เลือกเข้าพักโรงแรมที่มีความสะอาด (Cleaning) ตามหลักสุขอนามัย (Hygiene) เป็นการลดการเจ็บป่วย ความเสี่ยงต่อร่างกาย ชีวิตของท่าน และผู้อื่น แล้วยังทำให้สุขภาพอนามัยดี เรียกว่า (Good Health) ทุกท่าน
หน้าร้อน เป็นช่วงที่โลกโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ทำให้มีแสงแดดจัด อุณหภูมิก็จะสูงขึ้น ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน โดยในเดือนเมษายนนั้นจะเป็นเดือนที่ร้อนมากที่สุด เมื่อมีความร้อนเกิดขึ้น ก็ทำให้เกิดโรคตามมาหลายโรค เช่นโรคอหิวาตกโรค โรคท้องร่วง โรคบิด โรคเหล่านี้มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ เพราะในหน้าร้อนแบคทีเรียโตเร็วกว่าปกติ แต่เราก็สามารถที่จะป้องกันเชื้อแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเราได้ ด้วยการใช้สบู่ล้างมือของเราก่อนทานข้าว หรืออาหารทุกมื้อในทุกๆ วัน โดยโรคที่มากับหน้าร้อน มักเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเราพบบ่อยๆ นั้นมีดังต่อไปนี้

1. โรคอหิวาตกโรค (Cholera) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ก่อให้เกิดการอักเสบของลำไล้เล็ก ส่งผลทำให้เกิดท้องเสียอย่างรุนแรง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคอหิวาตกโลกนั้น จะอยู่ที่อุณหภูมิโดยประมาณ 16 – 42 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิที่เหมาะที่สุดกับแบคทีเรียชนิดนี้ก็คือ 37 องศาเซลเซียส และสามารถเป็นโรคนี้ได้โดยการดื่มน้ำ หรือทานอาหารที่มีเชื้ออหิวาตกโรค ผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีอาการภายใน 1 – 2 วันเท่านั้น อาการที่พบบ่อยก็คือ ในระยะแรกจะมีอาการถ่ายอุจจาระเหลว ท้องเดิน มีเนื้ออุจจาระออกมามาก เมื่อถ่ายหลายๆ ครั้ง จะเป็นมูก มีกลิ่นคาว การถ่ายอุจจาระจะไม่มีอาการปวดท้อง โดยถ่ายออกมาแบบไม่รู้ตัว มีการอาเจียนแต่ไม่คลื่นไส้ ถ่ายมาก ๆ ร่างกายก็อาจขาดน้ำได้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงขั้นชีวิต จึงควรรีบไปพบแพทย์

2. โรคท้องร่วง หรืออุจจาระร่วง (Diarrhea) เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน แต่สาเหตุหนึ่งมาจากเชื้อแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร และน้ำ ซึ่งเป็นโรคที่ป่วยกันมากในหน้าร้อน เนื่องจากแบคทีเรียโตเร็วกว่าปกติ โดยเรารับประทานอาหารที่มีเชื้อเข้าไป อาการของโรคก็จะมีการถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่าวันละ 3 ครั้ง อาการจะไม่รุนแรงเท่ากับโรคอหิวาตกโรค เพราะอาการท้องร่วงจะหายได้เอง

3. โรคบิด (Dysentery) โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือโรคบิดแบบมีตัว กับ โรคบิดแบบไม่มีตัว แต่จะกล่าวเฉพาะโรคบิดแบบไม่มีตัว ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรีย อาการของโรค ก็จะถ่ายอุจจาระเหลวเป็นมูก หรือมูกปนเลือดหลายครั้ง มีไข้ อาจมีการอาเจียนร่วมอยู่ด้วย เมื่อเข้าห้องส้วมไปถ่ายเบ่งที่ทวารหนัก เกิดอาการถ่ายท้องไม่สุด ถ้าเป็นมากอาจเกิดภาวะโลหิตเป็นพิษ ซึ่งทำให้เกิดอาการช็อคได้ ต้องรีบไปพบแพทย์
ทั้ง 3 โรค เป็นโรคอันตรายที่มากับหน้าร้อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่มีเชื้อแบคทีเรีย เพราะแบคทีเรียโตเร็วกว่าปกติในหน้าร้อน เมื่อเราเอามือไปสัมผัสเชื้อแบคทีเรียชนิดนั้นเข้า แล้วมาทานข้าว อาหาร หรือดื่มน้ำ ก็มีโอกาสที่เชื่อแบคทีเรียจะปนเปื้อนเข้าไปในข้าว อาหาร หรือน้ำที่ทานเข้าไป สาเหตุโดยมากมาจากการที่เราไม่ได้ล้างมือให้สะอาดก่อนที่เราจะทานข้าว อาหารหรือดื่มน้ำ ดังนั้นในหน้าร้อนให้เราตระหนักถึงความสะอาด ด้วยวิธีป้องกันทุกครั้งก่อนที่เราจะทานข้าว อาหาร หรือดื่มน้ำ จึงควรล้างมือให้สะอาด ซึ่งการล้างมือนั้น เราควรล้างมือด้วยสบู่เพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรีย เพราะสบู่ล้างมือช่วยล้างเชื้อออกไปได้ดีอย่างมาก ทั้งยังสะดวก และง่ายดาย

การเลือกที่พัก โรงแรม สำหรับการท่องเที่ยว พักผ่อน ก็เป็นสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของความสะอาด ปลอดภัย ทั้งในห้องพักห้องนอน รวมไปถึงห้องน้ำ ห้องส้วม สุขภัณฑ์ต้องมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย อย่างโรงแรมในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงาม ทันสมัย และมีความสะอาดระดับโลก ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ชื่อโรงแรม มาริน่า เบย์ (Marina Bay) เป็นโรงแรมที่เข้าไปพักแล้วประทับใจในเรื่องความสะอาด โดยเฉพาะห้องน้ำ ห้องส้วม สุขภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงมีสบู่เหลวที่มีความหอม และฆ่าเชื้อโรคได้อย่างปลอดภัย เป็นตัวอย่างของโรงแรมที่เป็นมาตรฐานของโรงแรมระดับโลก ที่เราควรเลือกเข้าไปพัก ท่านจะได้ท่องเที่ยว พักผ่อนด้วยความสะอาด และปลอดภัย จากโรคที่มากับหน้าร้อนและวิธีป้องกัน ด้วยสบู่เหลวล้างมือให้สะอาด พร้อมที่จะไปรับประทานอาหาร Dinner ในยามเย็นอย่างมีความสุขกับครอบครัว หรือคู่รักของท่าน
โรคที่มากับหน้าร้อนและวิธีป้องกัน จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ไว้ เพื่อท่านจะได้จองที่พัก โรงแรมที่มีความสะอาดปลอดภัย ทุกห้องที่เราเข้าไปพัก โดยเฉพาะห้องน้ำ หน้าส้วม สุขภัณฑ์ที่มีความสะอาดเป็นมาตรฐาน และท่านจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสุขอนามัย ให้เราปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในหน้าร้อน เพราะว่าโรคที่มากับหน้าร้อนนั้น เป็นโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย และชีวิตของท่าน แล้วยังสามารถแพร่เชื้อไปถึงผู้อื่นได้อีกด้วย ดังนั้นเราควรต้องตระหนักในเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ให้มาก โดยสุขภาพต้องมาก่อน (Health must come first) อย่าลืมล้างมือให้สะอาจด้วยสบู่ก่อนทานข้าว อาหาร หรือดื่มน้ำในทุกๆ ครั้ง เพราะสบู่ล้างมือช่วยล้างเชื้อออกไป เชื้อแบคทีเรียจะไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายของท่านได้ แล้วท่านจะปลอดภัยอย่าง 100 เปอร์เซ็นต์