ขึ้นชื่อว่าญี่ปุ่น ภาพลักษณ์ที่นึกถึงคือ เทคโนโลยีที่มาพร้อมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ประเทศที่หลายคนหลงใหลและอยากไปเที่ยวพักผ่อน เพราะประทับใจในความสวยงามของประเทศ, ความอร่อยของอาหาร และความเจริญของเทคโนโลยี และสิ่งที่ทุกคนทราบอีกอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นคือ ลักษณะนิสัยของคนญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพและมีมาตรฐานสูง เรื่องคุณภาพของคนญี่ปุ่นสื่อออกมาในหลายรูปแบบ และคุณภาพของสินค้าก็เช่นกันที่สะท้อนออกมาได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตูนี้เราจึงเลือกใช้วัตถุดิบและสารตั้งต้นที่มีมาตรฐานของญี่ปุ่น เพื่อนำมาผลิตสินค้าของเรา อย่างเช่นสบู่และแชมพูของเรา เลือกใช้สินค้าจาก บริษัทคาโอ ที่เป็นบริษัทญี่ปุ่น ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพดีและเอาใจใส่ลูกค้าของเรา เพื่อให้ได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ และไม่เกิดผลเสียต่อลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมรีสอร์ทของลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทมั่นใจได้ว่า


  • • ได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานสูง จากผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่น
  • • ไม่เกิดการแพ้ หรือระคายเคืองผิวหนังผู้ใช้ เพราะเราใช้วัตถุดิบที่เชื่อถือได้ในเรื่องคุณภาพ
  • • ไม่มีสารอันตราย เพราะวัตถุดิบชนิดนี้ใช้ในสินค้าแบรนด์ชั้นนำในตลาด
  • • ไม่มีสารอันตรายตกค้างหรือเป็นพิษ ที่ส่งผลร้ายไปที่ผู้ใช้ เพราะมีความปลอดภัยสูง  • ที่พีเอสเอ เราควบคุมดูแลสินค้าของเราอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การเลิอกวัตถุดิบ, กระบวนการผลิต ไปจนถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ที่ทำไปทั้งหมดนี้เพราะเราต้องการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงไปสู่ผู้บริโภค โดยไม่ได้หวังแต่ผลกำไร แต่เราคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของลูกค้าด้วย