fbpx

เชื้อแบคทีเรีย คืออะไร ก่อให้เกิดโรคอะไรบ้าง เชื้อไวรัสและแบคทีเรียแตกต่างกันอย่างไร

เชื้อแบคทีเรีย คืออะไร

เชื้อแบคทีเรีย

เชื้อแบคทีเรีย ถือเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 1,000 นาโนเมตร และมีจำนวนมาก เราไม่สามารถมองเห็น เชื้อแบคทีเรีย ได้ด้วยตาเปล่าแต่สามารถมองเห็น เชื้อแบคทีเรีย ได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์

เชื้อแบคทีเรียมีอยู่ทั่วทุกที่ ทั้ง แบคทีเรียในร่างกาย ในอาหาร ในห้องทำงาน นอกบ้าน ท้องถนน เป็นต้น ซึ่งแบคทีเรียบางชนิดก็มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่บางชนิดก็มีโทษทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

เมื่อเชื้อแบคทีเรีย เข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเข้าไปทางบาดแผล เข้าไปพร้อมกับอาหารที่เรารับประทานเข้าไป เข้าไปกับอากาศที่เราหายใจเข้าไป เมื่อเชื้อแบคทีเรียสะสมอยู่ในร่างกายจนเจริญเติมโตมีปริมาณที่มากขึ้น ก็จะทำให้เกิดโรคติดเชื้อขึ้นได้ เช่น ท้องเสีย อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ แผลเป็นหนอง ปอดบวม ปอดอักเสบ อหิวาตกโรค โรคไอกรน โรคบาดทะยัก โรคฉี่หนู โรคไทฟอยด์ วัณโรค หนองใส ใส้ติ่งอักเสบ ต่อมทอมซิลอักเสบ หูส่วนกลางอักเสบเป็นหนอง เป็นต้น

ติดเชื้อแบคทีเรีย จากทางไหน
ติดเชื้อแบคทีเรีย จากทางไหนได้บ้าง

เชื้อแบคทีเรีย เข้าสู่ร่างกายจากทางไหนได้บ้าง

เราสามารถติด เชื้อแบคทีเรีย ได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็น

 1. ทางการหายใจ ที่จะสามารถรับเชื้อเข้าไปในร่างกายและปอด โดยการสูดลมหายใจนำเชื้อที่อยู่ในอากาศเข้าไป หรือจากการอยู่ใกล้คนที่มีเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย มีการไอ จาม มีระอองน้ำลาย การทานอาหารร่วมกัน
 2. การสัมผัสผิวหนังของคนที่เป็นโรค เช่น โรคเรื้อน ก็สามารถทำให้เชื้อแพร่ถึงกันได้
 3. การรับประทานอาหารไม่สด ไม่สุก ไม่สะอาด หรือรับประทานสิ่งที่มี เชื้อแบคทีเรีย ปนเปื้อน ทำให้เกิดอาการท้องเสีย
 4. ติดเชื้อแบคทีเรียจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันทำให้เกิดโรคหนองใน
 5. ติดเชื้อจากบาดแผล เช่น แผลสัมผัสกับดินหรือสิ่งสกปรก ของมีคมที่สกปรกบาด ทำให้แบคทีเรียจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่แผลและทำให้ติดเชื้อเกิดอาการอักเสบและเป็นหนองได้
 6. ติดเชื้อจากอาการฟันผุ เพราะฟันที่ผุ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อแบคทีเรียอาจเข้าสู่กระแสเลือดได้จากฟันที่ผุนั่นเอง
 7. ติดเชื้อจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น หรือการสักที่ผิวหนังโดยใช้เข็มที่ไม่สะอาด ทำให้เชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายจนเกิดการอักเสบเป็นหนอง หรืออาจเข้าสู่ในกระแสเลือดทำให้เกิดโรคลิ้นหัวใจอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียได้
 8. ติดเชื้อแบคทีเรีย จากการไม่สวมใส่รองเท้า เดินในนา หรือในน้ำที่ไม่สะอาดเป็นเวลานาน ทำให้เชื้อแบคทีเรียเข้าทางผิวหนัง เกิดโรคฉี่หนูได้

เชื้อไวรัส เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก หลากหลายรูปร่าง มีขนาดประมาณ 20-300 นาโนเมตร เล็กกว่าแบคทีเรีย 10-100 เท่า ไวรัสจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเพื่อเพิ่มจำนวนขึ้น เช่น อาศัยอยู่ใน คน สัตว์ หรือพืช

ทำให้เซลล์ปกติกลายเป็นเซลล์ที่มีเชื้อไวรัส ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อ ซึ่งไวรัสแต่ละชนิดก็จะทำให้เกิดโรคที่แตกต่างกันไป เช่น โรคหวัด โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคพิษสุนัขบ้า โรคมะเร็งปากมดลูก โรคอีสุกอีใสและงูสวัด โรคไวรัสตับอักเสบ โรคไข้ทรพิษ โรคสมองอักเสบ โรคตาแดงจากไวรัส โรคเอดส์ เป็นต้น แต่ละโรคล้วนมาจากเชื้อไวรัสคนละชนิดกัน

เชื้อไวรัส ติดต่อผ่านทางไหนได้บ้าง
เชื้อไวรัส ติดต่อผ่านทางไหน ก่อให้เกิดโรคอะไร

เชื้อไวรัส เข้าสู่ร่างกายจากทางไหนได้บ้าง

 1. ทางการหายใจ ลมหายใจ ไอ จาม จากการจูบกับคนที่ติดเชื้อไวรัส โดยเชื้อไวรัสจะปนออกมากับ น้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วย ไม่ว่าจะป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคหัด หรือติดไวรัสที่ทำให้ปอดอักเสบ ก็สามารถติดต่อกันได้หากอยู่ใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกัน
 2. ทางปาก เช่น โรคท้องร่วงที่เกิดจากไวรัสโรต้า
 3. ทางตา ที่ทำให้เกิดโรคตาแดงจากเชื้อไวรัส
 4. ทางการถูกยุงกัด ทำให้ติดเชื้อไวรัสโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ ไวรัสสมองอักเสบ
 5. ทางเลือด ผู้ที่เป็นโรคเอดส์ หรือโรคไวรัสตับอักเสบทุกชนิดสามารถติดต่อได้จากการได้รับเลือดที่มีเชื้อไวรัส เลือดของผู้ที่มีเชื้อเข้าปาก ใช้เข็มฉีดยาที่เปื้อนเลือดผู้ป่วย เป็นต้น
 6. ทางการตั้งครรภ์ เช่น เชื้อไวรัส HIV เชื้อไวรัส CMV เชื้อไวรัสตับอักเสบ โรคหัดเยอรมัน สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้จากแม่สู่ลูก
 7. การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อไวรัส เช่น โรคเอดส์ โรคหูดหงอนไก่ โรคเริมอวัยวะเพศ ไวรัสสามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้
 8. การถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัด เชื้อไวรัสสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผลที่ถูกกัด เช่น ไวรัสโรคกลัวน้ำ หรือเรียกอีกชื่อว่า โรคพิษสุนัขบ้า

การรักษา

การติดเชื้อแบคทีเรีย โดยทั่วไป ส่วนใหญ่จะรักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เชื้อเกิดการแพร่กระจาย หรือเชื้อเกิดการดื้อยา เพราะหากเชื้อดื้อยาแล้ว จะไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะชนิดนั้นได้ในครั้งต่อๆ ไปที่อาจติดเชื้อขึ้นอีก

การติดเชื้อไวรัส ส่วนใหญ่แล้วแพทย์จะรักษาตามอาการที่เป็นและให้ภูมิคุ้มกันกำจัดเชื้อโรค หรืออีกวิธีคือการใช้ยาต้านเชื้อไวรัส

แม้ว่าหลายๆ โรคจะมีวิธีการรักษาให้หายได้ แต่จะดีกว่ามากหากไม่เป็นหรือไม่ติดโรคต่างๆ การป้องกันตนเองให้ห่างจากเชื้อไวรัสและ เชื้อแบคทีเรีย มีความจำเป็นเป็นอย่างมาก เพราะก็มีอีกหลายโรคที่ยังไม่สามารถรักษาได้ การป้องกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพียงแค่เราดูแลรักษาความสะอาดของตัวเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นแผล การกิน การใช้ชีวิตประจำวัน

ต้องคำนึงถึงความสะอาดอยู่ตลอด รับประทานของร้อน ใช้ช้อนกลาง มีช้อนของตนเอง ล้างมือบ่อยๆ หรือล้างมือทุกครั้งที่ทำกิจกรรม หากไม่มีห้องน้ำ ไม่มีน้ำล้างมือ หรือไม่มีสบู่ ก็ควรพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อใช้ทำความสะอาดหลักจากทำกิจกรรมต่างๆ

หรืออีกทางเลือกสำหรับเด็กๆ และผู้ที่ผิวบอบบางแพ้ง่าย คือ โลชั่น มินิโระ (miniro kid lotion) โลชั่นลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย ยับยั้งแบคทีเรียได้ 99.99 % ไม่มีแอลกอฮอล์ ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติทั้ง 7 ชนิด บำรุงและปกป้องได้ในตัวเดียว ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สินค้ามีคุณภาพ ผลิตจากโรงงานมาตรฐานสากล ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต รับรองคุณภาพ คุ้มราคาอย่างแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Contact LINE Offical Account Contact