อย.

เป็นกันหรือไม่ที่ก่อนกินขนมหรือกินอาหารเครื่องดื่มทีไร เราจะต้องดูหรือสังเหตุวันผลิต วันหมดอายุอยู่เสมอ แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้สังเกตคือ อย. ว่ามีอยู่ในอาหารเครื่องดื่มหรือขนมต่าง ๆ ที่เราจะซื้อทานหรือเปล่า

แต่รู้หรือไม่ว่า อย.มีความสำคัญมาก ๆ ยิ่งกว่าวันที่ผลิต วันหมดอายุ เสียอีก ว่าแต่คำว่า อย. ที่พูดอยู่นี้ คืออะไร มีคำย่อมาจากอะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อผู้บริโภค

อย. คืออะไร

เป็นผู้คอยปกปักคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ 6 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งความหมายของ อย.ย่อมาจาก คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration กระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งมี 6 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่คุ้มครองให้ได้มาตรฐาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และ วัตถุเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมไปถึงสงเสริมข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค

หน้าที่ของ อย. ผู้พิทักษ์ของผู้บริโภค

มีหน้าที่กำกับและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และมีหน้าที่ตามกฎหมายดังนี้

 1. ดำเนินการตามกฎหมายด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 2. กำกับดูแล และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด รวมถึงคำโฆษณาผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด และ การโฆษณาผลิตภัณฑ์
 4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรความรู้ผู้ประกอบการ
 5. เฝ้าระวังปัญหาหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้น
 6. ส่งเสริมผู้บริโภคให้มีความรู้และศักยภาพในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย
 7. ส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน 6 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีอะไรบ้าง

 1. ผลิตภัณฑ์อาหาร
 2. ยา
 3. เครื่องสำอาง
 4. เครื่องมือแพทย์
 5. วัตถุอันตราย
 6. วัตถุเสพติดทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องมีเครื่องหมาย อย. VS. ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีเครื่องหมาย อย.

ถึงเวลาของเครื่องหมาย อย. และเลขที่จดแจ้ง เป็นการบ่งยอกเพียงว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับอนุญาตจาก อย.ให้ผลิตหรือจำหน่ายไม่ได้หมายความว่า อย.เป็นผู้รับรองว่าโฆษณาของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงสรรพคุณและประโยชน์จะใช้แล้วเห็นผลจริง

ทั้งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่มีเครื่องหมาย อย. กับไม่มีเครื่องหมาย อย. ได้ด้วย เพราะว่าผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทแบ่งตามเครื่องหมาย อย. เป็น 2 ประเภทคือ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องมีเครื่องหมาย อย. หรือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีใบอนุญาต วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เช่น ยาฆ่าแมลง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีเครื่องหมาย อย. ได้แก่ ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการอย่างละเอียด เครื่องมือแพทย์ทั่วไป วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เช่นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน พื้น ครัว ต่าง ๆ เหล่านี้ต้องมีเลขที่จดแจ้งหรือทะเบียนยากำกับบนผลิตภัณฑ์

วิธีเช็คเลย อย.

โดยปกติ อย.คือ เครื่องหมายว่าได้รับการขึ้นทะเบียน และ ได้รับอนุญาตให้ผลิต หรือจำหน่ายเท่านั้นโดยจะมีเลขกำกับ ที่ตามด้วยคำว่า อย.อยู่ 13 หลัก เราจะมาไขตัวเลขแต่ละตัวกันว่า เลขแต่ละตัวนั้นหมายถึงอะไร

ตัวที่ 1 2 หมายถึง เลขที่จังหวัดที่ตั้งของสถานที่ผลิต
ตัวที่ 3 หมายถึง สถานะของสถานที่ และ หน่วยงานที่อนุญาต
ตัวที่ 4 5 6หมายถึง เลขประจำสถานที่ผลิต
ตัวที่ 7 8 หมายถึง เลขท้ายของปี พ.ศ.ที่อนุญาต
ตัวที่ 9 หมายถึง หน่วยงานที่อนุญาตผลิตภัณฑ์
ตัวที่ 10 11 12 13 หมายถึง เลขลำดับที่ของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุญาต

เครื่องหมาย อย. เช็คที่ไหนมาดูกัน

เราสามารถเช็คเครื่องหมาย อย.ได้จากเว็บไซต์ อย. หรือ กระทรวงสาธารณสุข,ORYOR Smart Application หรือ สายด่วน 1556 ได้ตลอดเวลา โดยวิธีการเช็คให้รู้ว่าไม่ถูกสวมมาหลอกคือ ให้เราสังเกต

 1. ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อการค้า (ยี่ห้อ)
 3. ชื่อผู้ประกอบการ (ผลิตโดย)

ทั้งสามชื่อนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกันบนตัวผลิตภัณฑ์ แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นของมีคุณภาพเสมอไป เพราะผู้ผลิตอาจแอบใส่สารอะไรลงไปก็ได้หลังจากได้เลขทะเบียนจดแจ้ง หรือ เครื่องหมาย อย.แล้ว แต่ทั้งนี้ ทาง อย.เองจะมีการสุ่มตรวจภายหลังว่าสินค้านั้นทำตามที่จดแจ้งหรือไม่ด้วยเช่นกัน

และในบ้านเราเอง ทุกผู้ประกอบการ ทุกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการผลิตและวางจำหน่ายล้วนแล้วแต่ต้องมีเครื่องหมาย อย. หรือเลขที่จดแจ้งด้วยกันทั้งสิ้น รวมถึงที่ PSA Supply ที่เป็นโรงงานผลิตของใช้ในโรงแรมชั้นนำของประเทศ คุณภาพสูง มาตรฐาน GMP แบบครบวงจร

ซึ่งในทุกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสบู่โรงแรม แชมพู น้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด เราใส่ใจในเรื่องของเลขที่จดแจ้งหรือทะเบียนยากำกับบนผลิตภัณฑ์เสมอจึงรับประกันได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของ PSA Supply ได้รับการจดแจ้งมีเลขที่จดแจ้งกำกับอย่างถูกต้องแน่นอน

สรุปที่กล่าวมาทั้งหมด อย. คือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ดูแลตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมไปถึงกำกับดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ประกอบการที่ทำผิด ฉะนั้นแล้วเพื่อความปลอดภัยของเรา เราต้องรู้จักเช็คเลขที่ อย. หรือเลขที่จดแจ้ง ในสินค้าแต่ละชิ้นที่เราจะซื้อก่อนทุกครั้งนะ เพื่อไม่ให้ใช้สินค้าปลอมแล้วเกิดปัญหาต่อสุขภาพของเรา หรือ ส่งเสริมทางอ้อมให้ผู้ผลิตสินค้าปลอมผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพออกมาได้ในภายหลัง