หลายครั้งที่ลูกค้ามีข้อตำหนิหรือไม่ชอบใช้สบู่ตามโรงแรมส่วนมากมาจากเรื่องการใช้แล้วรู้สึกเหนียวตัวล้างไม่ออกและความรู้สึกแบบนั้นทำให้ไม่ชอบใช้สบู่เหลวกันเลย
เราเข้าใจปัญหานี้ดีและปรับปรุงมาตลอดส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาอาจจะแยกได้หลักๆดังนี้
หนึ่งสัดส่วนการผสมสารเคมีและองค์ประกอบอื่นๆเข้าด้วยกันถ้าหากสัดส่วนในการผสมไม่มีความสมดุลย์จะทำให้เกิดการตกค้างบนผิวและทำให้รู้สึกลื่นลื่นล้างออกยาก ทางเราเข้าใจดีจึงทำการทดลองและหาสูตรที่เหมาะสมที่สุดสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดและทำให้เกิดการใช้ที่สบายผิวล้างออกได้ง่ายโดยการทำการทดลองทุกสูตรที่เราจะผสมก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภค
สองค่าความเป็นกรดด่างในตัวผลิตภัณฑ์ก็มีผลทำให้เกิดความเหนียวเหนอะน่ะตามผิวขณะอาบน้ำและเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วจะทำให้รู้สึกเหนียวตัว
ทางบริษัทเราเข้าใจใน. นี้ดีและทำการทดสอบหาค่าที่เหมาะสมเพื่อปรับสินค้าของเราให้ใช้แล้วรู้สึกสบายตัวหลังอาบน้ำ