หลายคนทราบดีอยู่แล้วว่า การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมกับรูปแบบในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นและส่งผลดีที่สุดต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ทุกคนอาจต้องหันมาให้ความสำคัญและพิถีพิถันเลือกใช้มากขึ้น คงต้องยกให้ “สบู่” เพราะสบู่ ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดและขจัดสิ่งสกปรกให้หมดไปจากร่างกายของเราได้เท่านั้น แต่สบู่ยังสามารถบำรุงผิวพรรณให้ดูนุ่มเนียนสดใส ไปพร้อม ๆ กับการฆ่าเชื้อโรคร้ายที่เป็นอันตรายและอาจเป็นสาเหตุให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยได้อีกด้วย

“สบู่” กับการ “ล้างมือ” เรื่องใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม

“การล้างมือ” ถือเป็นการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานที่เราทุกคนได้รับการปลูกฝังกันมาตั้งแต่ยังเด็ก เนื่องจากในแต่ละวัน เราใช้มือหยิบจับสิ่งต่าง ๆ มากมาย หากไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร สิ่งสกปรก เชื้อโรค ไวรัส รวมไปถึงสารเคมีต่าง ๆ อาจเข้าสู่ร่างกายผ่านการหยิบจับอาหาร ยิ่งในปัจจุบันเชื้อโรคต่าง ๆ สามารถพัฒนาระดับความรุนแรงได้ ส่งผลให้ “การล้างมือ” ยิ่งได้รับการพูดถึง รณรงค์และบังคับให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ โรงเรียน รวมถึงสถานที่สาธารณะ ต้องมี “สบู่สำหรับการล้างมือ” เพื่อปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้น รวมทั้งป้องกันอัตราการเสียชีวิตที่นับวันจะมีสูงขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย

สำหรับคำกล่าวข้างต้นนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทำการศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลของการล้างมือ ระบุว่า

1.การล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นเวลา 15 วินาที สามารถลดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ถึง 90%

2.หากล้างมือเป็นประจำ สามารถลดอัตราการติดเชื้อจากผู้ที่เป็นโรคติดต่อได้

3.หากผู้ประกอบอาหารล้างมือทุกครั้งก่อนทำอาหารในแต่ละวัน สามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารได้

4.หากผู้ประกอบอาชีพทางการแพทย์ ล้างมือและเครื่องมือทุกครั้ง สามารถลดอัตราการเกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลได้

เรียกได้ว่า “สบู่กับการล้างมือ” เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญ และแม้จะกล่าวอย่างนั้น แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังละเลยและมองข้ามความสำคัญของการล้างมือ นั่นเป็นเพราะปัญหาสุขภาพยังไม่เกิดขึ้นให้เห็นในทันทีหลังจากหยิบจับอาหารเข้าปากโดยไม่ได้ล้างมือนั่นเอง

รู้จักสบู่ล้างมือและการล้างมือแต่ละประเภท

ในปัจจุบันการผลิตสบู่นอกจากจะมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นแล้ว ส่วนผสมในสบู่ล้างมือแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว ยังมีส่วนผสมที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานอีกด้วย ดังนั้น ก่อนการเรียนรู้ว่าอะไรคือคุณสมบัติของสบู่ล้างมือที่ดี เราควรรู้จักสบู่ล้างมือและการล้างมือแต่ละประเภทเสียก่อน

1.ประเภทของสบู่ล้างมือ สบู่ล้างมือ มี 2 รูปแบบให้เลือกใช้งาน ได้แก่

1.1 สบู่ล้างมือธรรมดา มีทั้งแบบก้อนและเป็นสบู่เหลว สามารถขจัดสิ่งสกปรกและเชื้อจุลชีพที่อาศัยอยู่บนมือได้ แต่ไม่มีฤทธิ์หรือประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค

1.2.สบู่ล้างมือผสมสารฆ่าเชื้อโรค มีทั้งแบบก้อนและเป็นสบู่เหลวเช่นกัน แต่สบู่ล้างมือประเภทนี้มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีความสามารถในการฆ่าเชื้อจุลชีพได้

2.ประเภทของการล้างมือ การล้างมือมี 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

2.1 การล้างมือทั่วไป (ล้างเพื่อกำจัดสิ่งสกปรก)

2.2 การล้างมือแบบแห้ง (ล้างด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อกำจัดเชื้อโรค)

2.3 การล้างมือก่อนทำหัตถการ (ล้างเพื่อปฏิบัติการพยาบาลและเทคนิคปลอดเชื้อ)

2.4 การล้างมือก่อนทำหัตถการใหญ่ (ล้างเพื่อการผ่าตัด)

อะไรคือคุณสมบัติของสบู่ล้างมือที่ดี

อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า การล้างมือมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นจำเป็นต้องใช้สบู่ล้างมือที่มีส่วนผสมพิเศษที่แตกต่างกัน ดังนั้น “คุณสมบัติของสบู่ล้างมือที่ดี” จึงต้องสามารถตอบสนองกับวัตถุประสงค์และความต้องการในการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง แต่คุณสมบัติของสบู่ล้างมือที่ดีที่เราจะกล่าวถึงในครั้งนี้ เราจะกล่าวถึงเฉพาะคุณสมบัติของสบู่สำหรับการล้างมือทั่วไปและสบู่สำหรับการล้างมือแบบแห้งเท่านั้น เพราะการล้างมือก่อนทำหัตถการอาจเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับพวกเราทุกคน เนื่องจากการล้างมือก่อนทำหัตถการเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับทุกคนหรือบุคคลทั่วไป

ดังนั้น คุณสมบัติของสบู่ล้างมือที่ดีจึงสามารถแยกได้ตามรูปแบบในการใช้งาน ดังนี้

  1. สบู่สำหรับการล้างมือทั่วไป (ล้างเพื่อกำจัดสิ่งสกปรก)

ควรเป็นสบู่ที่สามารถกำจัดสิ่งสกปรกต่าง ๆ คราบเหงื่อไคลและไขมันที่ถูกขับออกมาตามธรรมชาติได้ ซึ่งในปัจจุบันสบู่สำหรับการล้างมือทั่วไปจากผู้ผลิตบางราย ยังได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดที่สูงขึ้น ด้วยการเพิ่มส่วนผสมที่ดีลงไป ไม่ว่าจะเป็น สารน้ำ (Aqueous), chlorhexidine gluconate, detergent solution, povidone-iodine, detergent solution containing และ available iodine เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดให้เหนือกว่า แม้จะสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาด แต่ส่งผลดีอย่างยิ่งต่อผู้ใช้อย่างพวกเรา

  1. สบู่สำหรับการล้างมือแบบแห้ง (ล้างด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อกำจัดเชื้อโรค)

ถึงแม้หลายคนจะไม่เลือกใช้สบู่ล้างมือประเภทนี้ เพราะกลัวอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผิวพรรณ เนื่องจากสบู่ประเภทนี้มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นหลักจำนวนมากก็ตาม แต่ก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังนิยมใช้อยู่ ด้วยความสะดวกสบาย สามารถใช้ได้ทุกทีและมีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อโรค ดังนั้น หากใครใช้สบู่ล้างมือประเภทนี้ ส่วนผสมที่ถือว่าอยู่ในอัตราที่เหมาะสมและเป็นสบู่ที่มีคุณสมบัติดี ได้แก่

– chlorhexidine 0.5% หรือ povidone-iodine ใน isopropanol or ethanol 70%

– isopropanol 60% หรือ ethanol without antiseptic 70%

สำหรับวิธีการสังเกตว่าสบู่ล้างมือทั้ง 2 ประเภทที่เราใช้มีคุณสมบัติที่ดีหรือไม่นั้น  นอกจากจะพิจารณาจากส่วนผสมแล้ว ให้สังเกตจากสภาพผิวพรรณและผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการล้างมือร่วมด้วย ซึ่งหากล้างมือแล้ว รู้สึกนุ่มมือ มือไม่แห้ง ไม่เหนียวมือ ไม่เหนอะหนะและไม่แสบคัน ถือว่าสบู่ที่เราใช้เป็นสบู่ที่มีคุณสมบัติของสบู่ล้างมือที่ดี

ใส่ใจสักนิด เลือกสบู่ล้างมือที่เหมาะสมกับตนเอง

การเลือกสบู่ล้างมือไม่เพียงแต่ต้องมีคุณสมบัติที่ดี มีส่วนผสมที่ไม่เป็นอันตรายและช่วยกำจัดสิ่งสกปรก รวมถึงเชื้อโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว อีกหัวใจสำคัญยังอยู่ที่ความเหมาะสมของสบู่ล้างมือกับรูปแบบในการใช้งานและความเหมาะสมกับสภาพผิวของเราอีกด้วย ยิ่งเราสามารถเลือกสบู่ล้างมือได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานและสภาพผิวของเราได้มากเท่าไหร่ ประสิทธิภาพในการล้างมือก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย

เป็นอย่างไรบ้างกับความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการล้างมือและคุณสมบัติของสบู่ล้างมือที่เรานำมาฝาก ที่เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ายังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่เคยรู้มาก่อนและเลือกสบู่ล้างมือจากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ความชื่นชอบหรือแม้แต่เลือกเพราะเป็นแบรนด์ดัง ดังนั้น หากใครได้เรียนรู้เรื่องการล้างมือและคุณสมบัติของสบู่ล้างมือที่ดีที่เรานำมาฝากนี้แล้ว คงช่วยให้ทุกคนสามารถเลือกสบู่ล้างมือที่มีคุณสมบัติที่ดี เหมาะสมที่สุดกับตนเองและมีประสิทธิภาพสูงในการล้างมือได้ไม่ยาก