บทความจากหนังสือการตลาดที่โด่งดังเรื่อง Buyology ของ Martin Lindstrom ได้กล่าวว่า ในการรับรู้และจดจำของมนุษย์ สิ่งแรกที่รับรู้ได้เร็วที่สุดคือตาที่มองเห็นและจดจำภาพๆนั้นเข้าไปในสมอง อันดับต่อมาคือจมูกที่รับรู้กลิ่น เพื่อบ่งชี้ว่าสิ่งนี้คืออะไร

ประสาทสัมผัสทั้ง2 นี้คือสิ่งที่มนุษย์ใช้จดจำและรับรู้สิ่งต่างๆเป็นอันดับแรก

จะดีกว่าไหม ถ้าเราจะมีกลิ่นที่เป็นลักษณะเฉพาะที่สร้างประสบการณ์และการจดจำของสินค้าเราให้ลูกค้าได้จดจำและประทับใจในรีสอร์ทของเรา

แล้วคุณจะพบคำตอบได้ที่เรา พีเอสเอ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย