คุณสำเนียง-ฝ่ายควบคุมคุณภาพควบคุมคุณภาพ

: Samutprakarn: 023851994: info.psasupply@gmail.com: www.psasupply.com

    คุณสำเนียง เพราะเราให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณภาพ เราจึงเช็คความถูกต้องเรียบร้อยของสินค้าตั้งแต่สารตั้งต้นมวัตถุดิบ ตลอดไปจนถึงสินค้าพร้อมส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและเอาใจใส่จากเรา

    Share this...
    Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *