คุณสมหมาย – ฝ่ายจัดส่งสินค้าฝ่ายจัดส่งสินค้า

: สมุทรปราการ: info.psasupply@gmail.com: http://psasupply.com/

3. คุณสมหมาย ฝ่ายจัดส่งสินค้า ด้วยมารยาทที่ดี,ใจรักบริการและเป็นกันเองกับลูกค้า ตลอดจนความเอาใจใส่ในเรื่องส่งของให้ตรงเวลานัดหมาย ทำให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากเราได้รับความสุขและความเอาใจใส่จากพนักงานของเรา โดยทางบริษัทให้ความสำคัญเรื่องมารยาทในการติดต่อลูกค้าและรอยยิ้มในการส่งมอบสินค้า

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *