ประเภทของสบู่เหลว

ประเภทสบู่2

เรามีสบู่เหลวให้เลือกหลายประเภททั้งแบบพรีเมี่ยม แบบธรรมดา และทำความสะอาดมือ
ท่านสามารถเลือกประเภทของสบู่เหลวตามความต้องการ

 

รับรองคุณภาพด้วยวัตถุดิบมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

ได้รับเลขอนุญาตจาก อย.